مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد ارزشیابی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱:۴۶| تعداد بازدید: 111

1

جناب آقای دکتر حشمتی

عضو هیئت علمی

2

جناب آقای دکتر علیزاده

عضو هیئت علمی

3

دکتر محمدرضا رضایی منش

عضو هیات علمی

4 دکتر یوسف مهدی پور عضو هیات علمی
5 سرکار خانم تکتم معصومیان عضو هیات علمی

6

آقای محمدرضا عسکری

عضو هیئت علمی

7

صدیقه عباسپور

عضو هیئت علمی

8

طاهره سربوزی حسین آبادی

عضو هیئت علمی

9 دکتر شیخ  الطایفه عضو هیئت علمی
10 خانم مهلا رجب زاده دبیر واحد ارزشیابی
11 مریم علائی پور کارشناس واحد ارزشیابی