مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

واحد مهارت های بالینی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۰۸:۵۲| تعداد بازدید: 84

 

امروزه در سرتاسر دنیا آموزش پزشکی با یادگیری تعداد زیادی از مهارتهای عملی و ارتباطی در کنار حیطه های علمی و نظری همراه و همگن شده است.

به همین دلیل از گذشته تاکنون دانشجویان گروه پزشکی در همه پایه ها پا به پای اساتید در آزمایشگاهها، اتاق های عمل بیمارستانها و در بخش های بیمارستانی و درمانگاه ها بر بالین بیمار به مشاهده وتمرین مهارتهای علمی و آموزش مهارتهای عملی و بدست آوردن مهارتها و تجربیات جدید می پردازند. گرچه هیچ تجربه ای به اندازه فضای بالین بیمار جهت آموزش و یادگیری دانشجویان گروه پزشکی مفید و آموزنده نیست، چرا که دانشجو با انطباق دروس تئوری آموزش گرفته با حجم بسیار زیاد با شرایط بالینی و راهنمایی های استاد حاضر در بخش می توانند نهایت استفاده را از آموزش خود ببرد. اما موضوعی که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد این است که در اکثر موارد شرایط بیمار به لحاظ جسمی و روحی در مخاطره قرار دارد، دانشجویانی که برای اولین بار بر بالین بیمار حاضر شده اند نمی توانند با در نظر گرفتن شرایط، سرعت و دقت لازم در انجام فعالیت های بالینی را داشته باشند، ضمن اینکه با توجه به اختلافات فردی و توانمندی های دانشجویان این معضل بیشتر خواهد شد.

با توجه به مشکل عنوان شده ضرورت برنامه ریزی مدون و مشخص جهت آموزش مهارتهای بالینی جهت دانشجویان ضرورت می نماید. این برنامه ها با توجه به نیاز هر بخش طراحی می شود و در پایان هر بخش نتیجه آموزش بالینی بررسی می گردد و ارزشیابی مناسب هر دانشجو به گروه مربوطه ارائه می گردد. با توجه به نیاز روز علم پزشکی و پیشرفت های روزافزون آن و با عنایت به احترام گذاشتن به بیمار و صدمه کمتر وی در مراکز آموزشی درمانی، جهت کاهش اضطراب دانشجویان گروه پزشکی در آموزش های اولیه و برخورد با بیمار، این برنامه های آموزشی باید طوری طراحی شوند که در محیطی کاملاً منطبق با فضای واقعی مراکز آموزشی درمانی و امکاناتی مشابه بیمار واقعی و استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی، مدلها و مانکن ها و همچنین پروتکل های درمانی واقعی باشد. لذا تفکر ایجاد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی که هدف اصلی آن ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز آموزش مهارتهای بالینی است، شکل گرفت تا با همکاری و آموزشی بین بخشی موجبات ارتقاء آموزش مهارتهای عملی و نگرش جدید در دانشجویان گروه پزشکی را فراهم آمد. شبیه سازی یک محیط بالینی به صورتی که بتواند روشهای مختلف مهارتهای بالینی را تمرین نمود، بصورتی که این شبیه سازی مبتنی بر چند اصل، دانشجو محوری، آموزش فعال و بحث گروهی و کارگاهی باشد. جهت هر چه بهتر انجام شدن این فرایند ارائه طرح درس از طرف گروه مربوطه و پیشنهاد عناوین آموزشی ضروری می نماید. مراکز مهارتهای بالینی با دارا بودن امکانات وسیع می توانند برای آموزش مهارتها، خودآموزی، امتحانات OSCE و تمرینات شبیه سازی شده بخش بکار روند.

امروزه در اکثر دانشگاههای جهان دانشجویان گروه علوم پزشکی از مراکز مهارتهای بالینی جهت یادگیری و تمرین معاینات، مهارتهای ارتباطی، بالینی و امتحانات OSCE استفاده می نمایند. در واقع این گونه مراکز بعنوان پلی بین کلاسهای تئوری و عرصه بالینی ایفاء نقش نموده و قابلیت های لازم را در دانشجویان، قبل از رویارویی با بیمار واقعی ایجاد می نمایند. در نهایت می توان اینگونه عنوان نموده که دانشجویان در این بخش، مهارتهای ضروری حرفه خود را در مراکز مهارتها قبل از رویارویی با بیمار واقعی و بدون آسیب رسانیدن به بیمار در محیطی آرام، بدون استرس و لذت بخش به دفعات تمرین می نمایند و حداکثر بازدهی را در طول دوره در بخش مهارتهای بالینی خواهند داشت.

 

اهداف مرکز مهارتهای بالینی (Skill Lab) 

  • * آموزش کلیه مهارتهای بالینی به دانشجویان گروه پزشکی شامل پزشکی، پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، مامائی، فوریت های پزشکی و ...
  • * استفاده از فیلم های آموزشی موجود در این مرکز
  • * استفاده از کتب آموزشی موجود در این مرکز
  • * استفاده از بسته های آموزشی و جزوات آموزشی
  • * آموزش کلیه کارکنان بخش درمان در سطح بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز بهداشت استان
  • * اجرای کارگاه های آموزشی جهت بازآموزی پزشکان
  • * برگزاری امتحانات OSCE در کلیه سطوح (دستیاران، کارورزان، کارآموزان، دانشجویان کارشناسی ارشد و ...)
  • * ارائه خدمات آموزشی به دستیاران
  • * برگزاری کلاس های تئوری و عملی همراه با پخش فیلم های آموزشی مربوط به مبحث هر کلاس در محل مرکز مهارتهای بالینی
  • * اجرای کارگاه های آماده سازی دانشجویان جهت شروع هر دوره آموزشی