مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۳:۴۹| تعداد بازدید: 6

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

نام ونام خانوادگی: دکتر هادی علی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مرتبه علمی: استادیار

 

دبیر کمیته:

سرکار خانم صابر

 

اعضای کمیته:

جناب آقای دکتر رضایی منش

سرکار خانم دکتر خرداد

جناب آقای میش مست

سرکار خانم نیری

سرکار خانم شاهدی

سرکار خانم زاده احمد

سرکار خانم دکتر پورحاجی

جناب آقای مهندس سرمدی

 

کمیته برنامه‌ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه‌ریزي درسي تشکيل شده است. توسعه برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور، انطباق برنامه های درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه و انطباق برنامه‌های درسی با وظایف آینده دانشجویان.

 

هدف کلی

ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی از طریق تدوین، پایش، کنترل و ارزيابي برنامه ها و استفاده از روش هاي نوين آموزشي مثل آموزش الکترونيکي

 

شرح وظایف و فعالیت ها

 • نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف
 • نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشکده
 • نظارت بر ارائه طرح دروس و ارائه بازخورد به نویسنده طرح درس
 • نظارت بر فرایند تدوین درسنامه ها
 • بررسی بازخورها در رابطه با آموزش مجازی واحدهای آموزشی
 • برنامه ریزی بر تدوین و بازنگری لاگ بوک ها در مقاطع مختلف تحصیلی
 • هماهنگی و انجام امور مربوط به برگزاری کارگاه مورد نیاز اساتید
 • برگزاری جلسات  کمیته برنامه ریزی درسی به طور منظم
 • تعیین و اجرای استراتژی های  واحد برنامه ریزی درسی
 • تسهیل فرایند بازنگری کوریکولوم ها
 • تعیین اعضاء کمیته و شرح وظایف آن ها
 • اطلاع رسانی در خصوص زمان بندی تشکیل جلسات
 • مشاوره جهت نگارش و  بازنگری در  طرح دروس ارائه شده در گروه های آموزشی