مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی حضوری

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۱۸| تعداد بازدید: 10

 

مقدمه

سرعت شتابنده تولید اطلاعات علمی و گسترش روزافزون رشته‌های علوم پزشکی در دهه‌های اخیر موجب گردید وجود نیروی انسانی کارآمد در زمینه آموزش شیوه‌های مناسب تدریس و ارزیابی دانشجو و مسلط به توانایی‌های لازم جهت برنامه‌ریزی و ارزشیابی آموزشی، ضرورت یابد. در راستای همین ضرورت، دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۳ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی رسید.

 

رسالت (Mission)

رسالت اصلی رشته آموزش پزشکی، تربیت نیروهای عالم، توانمند، کارآ و مسئولیت‌پذیر است که در پذیر سیاستها و راهبردهای آموزشی، تدوین برنامه‌های آموزشی در سطوح مختلف، روشها و فنون آموزشی، مدیریت نظامهای آموزشی، ارزیابی دانشجویان، ارزشیابی نظامهای آموزشی و انتقال فناوریهای مناسب آموزشی اطلاعات و توانمندیهای خود را در اختیار مسئولین نظام آموزشی و جامعه قرار داده و از طریق پژوهش در عرصه‌های آموزشی با شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای مناسب، در ارتقای وضعیت آموزشی دانشگاههای کشور ایفای نقش نمایند.

شرایط ورود

پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی‌ارشد آموزش پزشکی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند. این آزمون هر ساله به صورت متمرکز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود. ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو، نحوه آزمون و منابع امتحانی آزمون ورودی، هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توان به مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمود.