مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی اعضای کمیته

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۵۲| تعداد بازدید: 71

 

نام و نام خانوادگی:  خانم ملیحه اسحاق زاده

سمت: مسئول واحد آموزش اساتید

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری