مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی اعضاء

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۲۶| تعداد بازدید: 138

 

شماره تماس

پست الکترونیکی

سمت

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

05152226011

bakhshizadehm1

@thums.ac.ir

مسئول واحد استعداد درخشان و المپیاد

استادیار

دکتر مریم بخشی زاده

05152226011

eshaghzadeha1

@thums.ac.ir

مسئول واحد استعداد درخشان و المپیاد

مربی

خانم سمانه اسحاق زاده

05152242038

keshavarzm1

@thums.ac.ir

مسئول واحد آموزش مجازی

 

دکتر محسن کشاورز

05152226013

tatarim1

@thums.ac.ir

مسئول واحد آموزش پاسخگو

مربی

خانم مریم تاتاری

05152226011

ghodratim1

@thums.ac.ir

مسئول واحد مهارت های بالینی

دانشجوی دکترا

آقای عباس قدرتی

051522242038

tatarim1

@thums.ac.ir

مسئول واحد آموزش اساتید

مربی

خانم مریم تاتاری

051522242038

iranifare1

@thums.ac.ir

مسئول واحد آموزش اساتید

مربی

خانم المیرا ایرانی فر

05152242038

sarmadim1

@thums.ac.ir

  مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی- مسئول واحد پژوهش در آموزش

مربی

اقای محمد سرمدی

05152223118

abbaspours1

@thums.ac.ir

مسئول واحد ارزشیابی

مربی

خانم صدیقه عباسپور