طرح درس کاربرد رایانه (نظری) - آقای کمالی

کد مطلب: | تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۰۷:۵۸ | تعداد بازدید: 8
نام درس
کاربرد رایانه (نظری)
مدرس
آقای کمالی
رشته تحصیلی
هوشبری