طرح درس فناوری اطلاعات سلامت-کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت-آقای کمالی-97۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۲:۲۰ | تعداد بازدید: 9
نام درس
کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت
مدرس
آقای کمالی
رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات سلامت