طرح درس فناوری اطلاعات سلامت-کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت-آقای کمالی-97۱

کد مطلب: | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۲:۲۰ | تعداد بازدید: 6
نام درس
کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت
مدرس
آقای کمالی
رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات سلامت