طرح درس فناوری اطلاعات سلامت - مدیریت اطلاعات سلامت ۱ - نظری - خانم سیدحسنی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۴۰ | تعداد بازدید: 1 view
نام درس
مدیریت اطلاعات سلامت 1 - نظری
مدرس
خانم سیدحسنی
رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات سلامت