طرح درس فناوری اطلاعات سلامت-آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران-خانم سید حسنی-972

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۴:۲۷ | تعداد بازدید: 1 view
نام درس
آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران
مدرس
خانم سیدحسنی
رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات سلامت