طرح درس فناوری اطلاعات سلامت-آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران-خانم سید حسنی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰۸:۱۹ | تعداد بازدید: 18
نام درس
آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران
مدرس
خانم سید حسنی
رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات سلامت