دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مسئول کمیته ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ار برگزاری جلسه ی کمیته ی ارزشیابی اساتید دانشگاه با هدف بررسی کمی و کیفی فرم های ارزشیابی اسات


شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مسئول واحد المپیاد و استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از اعلام نتایج مرحله درون دانشگاهی سیزدهمین المپی


پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
دکتر هاشم حشمتی رئیس گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با صدور حکمی اعضاء شورای مرکزی کمیته توانمند سازی و مشارکت آم


شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دکتر هاشم حشمتی رئیس گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با صدور حکمی عطیه فرخنده پیام را به سمت دبیر کمیته توانمند سا


دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
مسئول واحد المپیاد و استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خاطر نشان کرد : سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سراسر کشور در


یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
جلسه ی هم اندیشی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با حضور معاون آموزش، تحقیقات و فناوری ، مدیر مرکز مطالعا


شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
واحد توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدریه اقدام به برگزاری وبینار آموزشی دانش پژوهی آموزشی و فرآیند های نو آورانه


چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
واحد توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدریه اقدام به برگزاری وبینار آموزشی طراحی سوالات ا


شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از توسعۀ حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری به‌عنوان مهمترین رسالت این دانشگاه در افق توسعۀ سلامت منطقه نام برد.


چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه در نشست با اعضای تیم ارزیاب رشتۀ پزشکی در کلان منطقۀ 9 کشور گفت: تربت حیدریه