سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
چشم اندار سال 1398 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه تشریح شد:

دکتر محسن کشاورز مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در مصاحبه با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاهدوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
در راستای ماموریت های ویژه کلان منطقه 9 آمایشی صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، یکشنبه 25 آذرماه جشنواره غذای سالم دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه با شرکت بیشچهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
در راستای مأموریت‌های ویژه کلان منطقه ۹ آمایشی صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، در راستای تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و واگذاری مأموریچهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند، به منظور ارتقای کیفیت  آموزش از طریق مشارکت  دانشجویاسه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
در راستای اجرای ماموریت های مشترک کلان منطقه ۹ آمایشی برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه، کارگاه آموزشی "آشنایی با شرکت های دانش بنیان و نحوه ثبت و ایجاد آن" بشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت اطلاع رسانی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش کلان منطقه۹ بیان شد :

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ؛روز پنجشنبه دهم آبان ماه جلسه رابطین روابط عمومی بسته های طرح تحول و