چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه از دانشجویان علاقمند  کارشناسی کلیه رشته های دانشگاه به شرکت در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشوردوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی به طلاع کلیه دانشجویان میرساند؛زمان ثبت نام آزمون غربالگری دانشجویان شرکت کننده