مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء کمیته های دانشجویی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۳:۱۸| تعداد بازدید: 46

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی:دکتر هاشم حشمتی

مسئول کمیته :مهندس مریم فیض عارفی
کارشناس کمیته :حمید آزادی

دبیر کمیته :  عطیه فرخنده پیام - دانشجوی رشته بهداشت عمومی

 

دانشجویان عضو شورای مرکزی کمیته:

 • سجاد صادقی زرقری- رشته علوم آزمایشگاهی
 • فرحان عسگری- رشته فناوری اطلاعات سلامت
 • امیر بصیری- رشته پرستاری
 • محدثه حق پناه- رشته مامایی
 • مهدیه اندیشه- رشته بهداشت محیط
 • مریم یوسفیان- رشته بهداشت عمومی

 

اعضای هیئت علمی کمیته :

 • آقای دکتر حشمتی (مدیر مرکز مطالعات)
 • خانم دکتر پور حاجی (مسئول کمیته دانش پژوهی)
 • اقای دکتر ایل بیگی (مسئول کمیته استعداد درخشان)
 • خانم دکتر بهشتی (سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی)
 •  آقای دکتر قربانی (معاونت فرهنگی دانشجویی)